Informačný formulár

Ďakujeme, že ste si vybrali práve nás. Prosíme Vás, do políčka Názov zariadenia vpíšte značku aj model a teda presné označenie Vašeho zariadenia. V prípade TV nájdete modelový štítok na zadnej strane zariadenia - viď. obrázok.
Ďalšou možnosťou je nám zaslať fotografiu aj s opisom problému na emailovú adresu, ktorú nájdete nižšie.

Informujte sa

Kontaktujte nás

Adresa

Námestie baníkov 10

972 51

Slovensko

E-mail
Telefón